نمونه کار نقاشی روی پارچه طرح مینیون خندان

76rqXeNrYE.jpg

نقاشی روی پارچه و مخصوصا طراحی و نقاشی روی شلوار لی با رنگهای اوپک پیرو هست که برپایه آب است و با شستشو لباس تغییر نمی کند. دوره  آموزش نقاشی روی پارچه در آموزشگاه نقاشی ققنوس کاشان به مدت ۲ ماه میباشد .