نمونه کار مدادرنگی چهره دختر جوان

uszbQoqK2G.jpg

در این طرح از مدادرنگی های حرفه ای فابر کاستل پلی کروم استفاده شده شماره های 132,131,130,270,189,و برای لبها 270,226,132,124 استفاده شده است . رنگها با فشار کم دست به صورت چند لایه روی یکدیگر قرار گرفته اند  برای کشیدن این نقاشی مدادرنگی یک ماه زمان صرف شده تا حس آرامش رو به مخاطب منتقل کند.