نمونه کار آبرنگ لیوان آب

lsNHDcXKKm.jpg

این نقاشی آبرنگ توسط هنرجوی عزیزم با آبرنگ سن‌پترزبورگ اجرا شده حس خنکی این نقاشی رو بسیار دوست دارم. نقاشی آبرنگ روحی هست و برای کسانی که دارای روحیه آرام واحساسی هستند آموزش و یادگیری این هنر زیبا پیشنهاد میشه.