نمونه سیاه قلم

B3oqzcAIxv.jpg

تکنیک سیاه قلم

اثر هنرجو خانم زینب احمدیان

طراحی چهره به سبک سیاه قلم . مدل سیاه قلم