نمونه سیاه قلم

HIezaGyfef.jpg

تکنیک سیاه قلم

اثر هنرجو

طراحی چهره کودک به سبک سیاه قلم . مدل سیاه قلم کودک