نمونه سیاه قلم

Jr1ljSyt2b.jpg

تکنیک سیاه قلم

اثر هنرجو خانم محدثه شاهیان

طراحی چهره دختر . مدل چهره دختر